Provozovatel:

Víno MARTY s.r.o.
Saturnova 1230/42
104 00 Praha 10 – Uhříněves

IČ: 06013007

DIČ: CZ06013007

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Víno MARTY s.r.o. (dále jen Prodávající). 

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Ročníky slouží pouze k informačnímu charakteru a nejsou považovány za přesný popis konkrétního vína. To znamená, že nebudou brány v úvahu reklamace na změnu ročníků jako záměny objednaného vína. Toto pravidlo se však netýká vína kategorie Grand cru classé a cru bourgeois z Bordeaux, kde jednotlivé ročníky jsou přesnou definicí vína. Tato pravidlo je reakcí na plynulé nahrazování ročníků jednotlivými vinaři bez předešlého upozornění u standardní a střední kategorie vín. Je potřeba zmínit jen minimální kvalitativní odchylky u těchto vín 

III. Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

  • Dobírkou – platba hotově přepravci při převzetí zboží

  • Převodem – na účet Prodávajícího

IV. Doba dodání zboží

Pokud je zboží skladem je obvyklá dodací lhůta u tohoto druhu zboží do 3-5 pracovních dnů. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, budeme Vás informovat. Pokud potřebujete ještě před podáním objednávky vědět přesně termín dodání konkrétního zboží, prosím kontaktujte nás.

V. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá kurýrní službou, která Vám zboží přiveze na místo určení. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. K objednávce jsou připočteny náklady na expedici (přepravné). Při objednávce nad 5 000 Kč,- je dopravné zdarma !

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě – faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

VIII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

IX. Záruka, reklamace

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od zaměstnance přepravní služby a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po odchodu pracovníka přepravní firmy prosím informujte nás neprodleně na telefonu +420 602 285 050 a poničené položky vám budou obratem zaslány (zdarma). Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitých či poničených lahví. Jako důkaz pro vymáhání škody po přepravci je vhodné pořídit také fotografie.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě – fakturu. 

X. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem. 

V Praze, dne 18.4. 2017